Ettevõttest

Akvante Töötervishoiu OÜ on asutatud aastal 2006. Ettevõtte loomisest alates on meie väikesearvuline ja usin isikkoosseis spetsialiseerunud töötervishoiu teenuste osutamisele, riskianalüüside läbiviimisele ning tööandjate nõustamisele. Meie tegutsemisaastate jooksul oleme teostanud tervisekontrolle, andnud nõu ja soovitusi kõikjal Eestis, seda nii ettevõtetes kui lasteaedades ja koolides, nii mandril kui saartel. Töötervishoiuarsti ja töötervishoiuõe tööülesannete osutamiseks on Akvante Töötevishoiu OÜ-l Terviseameti väljastatud tegevusload L02572 ja L02100 (mobiilne töötervishoiukabinet). Viimasega koos oleme valmis vajadusel tervisekontrolle teostama ka meie selleks otstarbeks kohaldatud eribussis.

Nõuetekohase dokumentatsiooni koostame lisaks eesti keelele vajadusel ka vene või inglise keeles.